سایت بورسیتی با هدف توسعه و ترویج سرمایه گذاری در بورس و آموزش آن جهت کسب بیشترین سودآوری برای سرمایه گذاران و در نتیجه آن توسعه عدالت اقتصادی در جامعه است. در این سایت دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی مرتبط با سرمایه گذاری در بازار بورس، پس از تأیید محتوا توسط کمیته علمی، در اختیار علاقه مندان قرار می‌گیرد. کلیه مدرسین توانمند در این حوزه می‌توانند مطالب خود را در قالب ویدئوهای آموزشی به سایت بورسیتی ارسال نمایند تا مطابق با پروتکل‌های تعریف شده، منتشر شود.