آموزش رایگان بورس، فصل اول: چرا بورس؟ قسمت هشتم: ریسک های بازار سرمایه

مدرس: پویا فروع الدین عدل (کارشناس بازارهای مالی)
رایگان!

آموزش رایگان بورس، فصل اول: چرا بورس؟ قسمت هفتم: عرضه و تقاضا

مدرس: پویا فروع الدین عدل (کارشناس بازارهای مالی)
رایگان!

آموزش رایگان بورس، فصل اول: چرا بورس؟ قسمت ششم : مزایای بورس

مدرس: پویا فروع الدین عدل (کارشناس بازارهای مالی)
رایگان!

دانشگاه رفتن تضمین کننده ی آینده نیست

مدرس: پویا فروع الدین عدل (کارشناس بازارهای مالی) خلاصه‌ای از محتوای این دوره چرا دانشگاه رفتن تضمین کننده ی آینده…
رایگان!

درآمد زایی از بورس، آموزش رایگان بورس

مدرس: پویا فروع الدین عدل (کارشناس بازارهای مالی)
رایگان!

آموزش رایگان بورس، فصل اول: چرا بورس؟ قسمت پنجم: دانش پول ساز

مدرس: پویا فروع الدین عدل (کارشناس بازارهای مالی)
رایگان!

آموزش رایگان بورس، فصل اول: چرا بورس؟ قسمت چهارم: بورس چیست ؟

مدرس: پویا فروع الدین عدل (کارشناس بازارهای مالی)   در این ویدیو با کلیات بازار سرمایه (بورس) بیشتر آشنا می…
رایگان!