آموزش رایگان بورس، فصل اول: چرا بورس؟ قسمت دوم: ثروتمندترین انسان

مدرس: پویا فروع الدین عدل (کارشناس بازارهای مالی)
رایگان!

آموزش رایگان بورس – فصل اول: چرا بورس؟ قسمت اول: موج سوم

مدرس: پویا فروع الدین عدل (کارشناس بازارهای مالی) خلاصه‌ای از محتوای این دوره الوین تافلر ، آینده پژوه آمریکایی ،…
رایگان!